Tu ste: Home // Kupusište // Porezna uprava: Nismo nadzirali HIPP!

Porezna uprava: Nismo nadzirali HIPP!

skrivena-kasicaNakon što su porezni savjetnici dali svoja tumačenja, a ravnateljica Hrvatskog instituta za pokret i ples Mirna Žagar svoja, u cijelu priču o neobičnim računovodstvenim podacima iz godišnjih financijskih izvješća HIPP-a, upravitelja Zagrebačkog plesnog centra i organizatora Tjedna suvremenog plesa koji godinama ne prijavljuje prihode od usluga, ali zato prijavljuje obilato financiranje od strane članova svoje udruge, dočekali smo uključenje i Porezne uprave. Doduše, s vrlo načelnim opservacijama.

Iako ravnateljica Žagar u svom priopćenju spominje „nekoliko nacionalnih i stranih revizija“ koje su pohvalile način vođenja administracije i financija u udruzi (od njih nekoliko spominje tek jednu, reviziju europskoga projekta „W-EST_WHERE“, što je uobičajena procedura kod konkretnih EU projekata čije račune Europska izvršna agencija želi dodatno provjeriti, a nipošto analiza cjelokupnog financijskog poslovanja same organizacije), sada bar znamo da nacionalne revizije svakako nije vodila – Porezna uprava.

„Porezna uprava, upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija, nije obavljala porezni nadzor kod poreznog obveznika Hrvatski institut za pokret i ples iz Zagreba“, kaže u svom odgovoru službenica za informiranje Ministarstva financija Marina Mikulić Boss. „Porezno tijelo, sukladno članku 106. stavku 1. OPZ-a odlučuje kod kojeg će poreznog obveznika provoditi porezni nadzor, vodeći računa o poreznoj snazi poreznog obveznika i objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika.“

Za poreznu utaju u zatvor i do pet godina!

Porezna uprava očito poreznu snagu HIPP-a i spomenuti rizik procjenjuje nedovoljno velikima da bi nadzirala njegovo poslovanje, ali za one koji pokušavaju potpuno ili djelomično izbjeći plaćanje poreza dajući netočne ili nepotpune podatke, ili ne prijave prihod zbog čega dođe do smanjenja ili neutvrđenja porezne obveze u iznosu većem od 20 tisuća kuna, informativno upozorava: „Utaja poreza propisana je člankom 256. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11. do 61/15.), gdje je, između ostalog, propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

Knjiženje putnih naloga na krivome kontu (na kontu zaposlenih osoba čak i kad one u HIPP-u ne postoje) Porezna uprava nije zasad komentirala, ali daje sljedeću uputu: „Poslodavac izdavanjem putnog naloga na službeni put upućuje najčešće osobe čiji se radni odnos temelji na međusobno sklopljenom ugovoru o radu. No poslodavac putni nalog može uručiti i osobi nezaposlenoj u poduzeću čiji se angažman ne temelji na spomenutom ugovoru o radu, već primjerice na ugovoru o djelu, ugovoru o autorskom djelu i slično. Takve isplate vanjskim suradnicima imaju tretman isplate drugog dohotka, što znači da je za poslodavca isplaćeni trošak neto primitak koji se mora obračunati na bruto zajedno s porezima, doprinosima i prirezima kako bi se isti mogli platiti.“

Tko zna što su zapravo ulaznice?

Iako smo Poreznu upravu upitali kako se računovodstveno imaju tretirati prihodi od ulaznica, kotizacija za tečajeve i radionice (uz otvorenu sumnju da HIPP takve kotizacije proziva članarinama za članstvo u udruzi, što je de facto dao naslutiti i za same ulaznice; na ime članarina ova udruga godišnje inkasira četristotinjak tisuća kuna!), odgovor koji smo dobili odnosi se samo na ulaznice i pritom je prilično zbunjujuć, s obzirom da polazi od jednog pravila, a završava na posve drugom: „Prihodi od ulaznica evidentiraju se u okviru prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija. Udruge se najvećim dijelom financiraju iz proračuna, odnosno cijena ulaznice čini manji dio stvarne cijene usluge. S obzirom na navedeno, prihodi od ulaznica predstavljaju sufinanciranje cijene usluge, i trebaju se evidentirati na računu sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, u okviru prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.“

Prva rečenica odgovora dala bi naslutiti da su u pravu RRIF-ovi porezni savjetnici i brojne udruge koje prihode od ulaznica tretiraju kao prihode od pružanja usluga (pod kontom 3112, gdje HIPP nikad ne evidentira ništa), što podliježe posebnom monitoringu zbog kojeg udruge ulaze u sustav PDV-a kad im takvi prihodi prijeđu 230 tisuća kuna, a samim obavljanjem usluga na tržištu moraju ući i u sutav obveznika poreza na dobit. No drugi dio odgovora, koji praktički kaže da se ulaznice trebaju tretirati kao sufinanciranje, otvara posvemašnju zbunjenost (jer navedeni konto nalazi se u računskome planu za proračunske korisnike, ali ne i u računskom planu za neprofitne)! O “ostalim nespomenutim prihodima” niti Mirna Žagar nije se precizno izjasnila, pa ne možemo znati koristi li njezina udruga neku drugu računsku opciju kako prihode od ulaznica i kotizacija za tečajeve ne bi prikazivala kao prihode od pruženih usluga. Isti odgovor Ministarstva financija koji kaže da se ulaznice evidentiraju kao pružene usluge, kao sufinanciranje, ali i kao – donacije (?!), pokazuje da ni sama Porezna uprava nema jednoznačno tumačenje kako se što ima evidentirati, pa u oporezivanju vlastitih prihoda najlošije prođu samo oni koji su – nedovoljno maštoviti.Komentiraj

*


Copyright © 2012 Kupus.net. All rights reserved.
Designed by Theme Junkie. Powered by WordPress.