arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA DJEČJE RADOVE

Deadline: 20. siječnja 2006.

Kontakt: [email protected], ++ (41-22) 917 82 79

United Nations Environment Programme (UNEP),
Foundation for Global Peace, Environment (FGPE)
Bayer AG i Nikon Coporation raspisuju natječaj za
dječje radove čiji su autori djeca starosti od 6 do 14
godina.

Tema ovogodišnjeg, 25. po redu, natječaja jesu pustinje
i njihovo širenje. Tehnika nije zadana.

Crteži/slike moraju biti napravljeni na papiru za crtanje manjem od 297 x 420 milimetara.

Na poleđini svakog rada mora biti napisano puno ime, datum rođenja, kućna adresa i telefon, naziv škole i razred, adresa, telefon i fax škole, e-mail adresa djeteta.

Radovi koji su već negdje prikazani ili prihvaćeni na nekom drugom natječaju ne mogu se kvalificirati za ovaj.

Na radovima se također ne smije pojaviti nikakva određena osoba, organizacija ili ime branda. Ništa ne smije biti pisano slovima.

Radovi se mogu poslati mailom u kojem treba napisati puno ime, datum rođenja, kućnu adresu i broj telefona, ime škole i razred, te adresu, telefon i fax škole.