arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA TRIJENALE GRAFIKE

Deadline: 15. veljače 2006.

Kontakt: 01/ 48 95 149, 48 95 111

Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti raspisuje natječaj za 4. hrvatski trijenale grafike
koji će se održati od 10. svibnja do 10. lipnja 2006.

Pravo sudjelovanja na Trijenalu imaju umjetnici i stu-
denti Akademija likovnih umjetnosti.

Svaki autor može poslati najviše tri rada, nastala u posljednje tri godine. Radovi mogu biti izvedeni svim poznatim grafičkim tehnikama, uključujući grafike realizirane kompjutorskim programima. Dimenzije radova jednoga autora površinom ne mogu biti manje od 70 x 50 cm i ne mogu biti veće od 110 x 220 cm /uključujući poliptihe/. Propisane dimenzije podrazumijevaju i izložbeni prostor pred zidnom površinom. Radovi ne smiju biti uokvireni. Ne primaju se monotipije.

Radove treba dostaviti osobno ili poštom na adresu: Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti umjetnosti, Hebrangova 1, 10000 Zagreb.

Organizator se obvezuje u skladu s pristiglim sredstvima izdati katalog i CD Trijenala. Autori prepuštaju organizatoru pravo na fotografiranje i reproduciranje radova za katalog, dokumentaciju i u propagandne svrhe, bez odštete. Autori imaju pravo na besplatni primjerak izdanja.

Organizator se obvezuje izložiti 1 do 3 rada pojedinoga umjetnika, po koncepciji koju određuje autor postava izložbe. Izloženi radovi bit će zaštićeni staklom, a za one koji iz bilo kojeg razloga ne mogu biti zaštićeni poradi tehnike, oblika ili želje autora, Organizator ne preuzima odgovornost. Ako se koristi prostorni koncept autor se obvezuje pronaći rješenje postava svoga rada na vlastiti trošak, u suglasnosti s autorom postava.