arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA LUTKARSKE PREDSTAVE

Deadline: 15. veljače 2006.

Kontakt: 01/ 66 01 626, 01/ 66 92 574,
[email protected]

Međunarodni centar za usluge u kulturi raspisuje
natječaj za sudjelovanje u programu 39. međunarodnog festivala kazališta lutaka (PIF-u), koji će se održati u Zagrebu od 1. do 8. rujna 2006.

Uz ispunjeni obrazac koji se može downloadirati ovdje, prijavi treba priložiti rezime o povijesti kazališta (oko pola kartice teksta), sadržaj predstave (oko pola kartice teksta), imena autora i izvođača, pet fotografija predstave i tekst predstave.

Do 15. travnja prijavljene predstave pogledat će selektor nakon čega će svi prijavljeni ansambli biti obaviješteni o rezultatu izbora.

Predstave koje budu premijerno izvedene nakon 15. travnja 2006. ne mogu konkurirati za 39. PIF. Organizator zadržava pravo odabira predstava bez posebnog obrazloženja.

Članovi ansambla na festivalu će imati osigurana tri puna pansiona i jednu dnevnicu. Kazališta sama snose troškove puta do Zagreba i natrag. PIF može snositi troškove boravka za najviše 10 osoba.