arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA PIJANISTE I OPERNE PJEVAČE

Deadline: 3. rujna / 20. rujna 2004.

Kontakt: www.concorsoviotti.it

Societa del Quartetto di Vercelli raspisuje natječaj za
mlade pijaniste i operne pjevače. Na međunarodno glaz-
beno natjecanje Gian Battista Viotti mogu se prijaviti pi-
janisti rođeni nakon 9. listopada 1971. (za njih je rok pri-
jave 3. rujna), te pjevači rođeni nakon 25. listopada 1968.
(za njih je rok prijave 20. rujna).

Natjecanje će se održati u listopadu 2004. godine u Vercelli (Italija). Natjecanje nazvano po pioniru talijanske violinske škole, promovira glazbene talente već pola stoljeća.

Prva nagrada za pijaniste iznosi 5200 Eura, a za operne pjevače 12500 Eura. I ostale nagrade su novčane, a najboljima se smiješe i angažmani u talijanskim teatrima tijekom 2005. godine.

Prijava za natjecanje mora sadržavati kopiju rodnog lista ili ekvivalentnog dokumenta (putovnica, osobna iskaznica i slično), kopiju glazbenih svjedodžbi (oni koji su pohađali privatne satove, moraju priložiti izjavu učitelja), biografiju s detaljiziranom glazbenom i umjetničkom edukacijom, te popisom osvojenih nagrada, dvije fotografije veličine one u putovnici i jedna veća, umjetnička, glazbeni prijedlog programa za natjecanje i vremensko trajanje djela, račun o uplaćenoj participaciji od 90 Eura. Sve to treba poslati na adresu: Segreteria del Concorso G.B. Viotti, P.O. Box 127 - 13100 Vercelli (Italy).