arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA SUVENIRE

Deadline: 20. travnja 2006., 12:00

Kontakt: [email protected],
052/ 387-515, 091/ 789-4481

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin Pula u
suradnji s Turističkom zajednicom Grada Pule i
Uredom za kulturu Grada Pule raspisuje natječaj
za prijedloge prototipa suvenira Pule.

Prijedlog prototipa suvenira treba izražavati kulturno-povijesnu materijalnu baštinu Grada Pule s opisom izvora idejnog rješenja.

Prijedlog prototipa suvenira treba biti izrađen kao maketa s opisom izvedbe, u veličini, boji i materijalu od kojeg će se proizvoditi, te s mogućom izvedbom i u drugim materijalima. Za prijedloge izrade ne mogu se koristiti nerazgradivi materijali, već isključivo materijali koji se koriste u ovom podneblju (npr: keramika, kamen, glina, drvo, tekstil, staklo, vosak, gips, mediteranske biljke i školjke, papir, metal).

Pravo na podnošenje prijedloga prototipa imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem u Gradu Puli i Istarskoj županiji, a koji su državljani RH.

Prijedlozi dizajna suvenira s opisom materijala i postupka za izradu dostavljaju se u dvije zasebne omotnice/kutije na adresu Turističke zajednice Grada Pule, Forum 3, 52100 Pula, na sljedeći način:

- u jednoj zatvorenoj omotnici/kutiji s naznakom "Prijedlog prototipa – ne otvarati", na kojoj je označena šifra autora, dostavljaju se prijedlozi, anonimno – odnosno, pod šifrom (bez imena i oznaka autora)

- u drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu i označenoj istom šifrom dostavljaju se podaci o autoru, uz naznaku "Prijedlog prototipa - podaci o autoru - ne otvarati".

Prispjele radove ocijenit će Povjerenstvo za izbor prijedloga. Ukoliko kvaliteta pristiglih radova bude zadovoljavajuća, Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru prve jednokratne otkupne nagrade u iznosu 8.000,00 kn bruto za najbolje rješenje, te drugu i treću otkupnu nagradu za koje će se isplatiti jednokratna naknada svakom autoru u iznosu od 5.000,00 kn bruto čime će organizatori steći pravo raspolaganja prototipovima u svrhu podizanja kvalitete proizvodnje suvenira Grada Pule.

S autorom ili autorima odabranog najboljeg rješenja sklapa se ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi, sukladno odluci organizatora i uvjetima iz natječaja te pozitivnim propisima.

Ako Povjerenstvo ocijeni da niti jedan od prispjelih prijedloga ne udovoljava zahtjevima natječaja, organizatori zadržavaju pravo da ne izaberu nijedno rješenje.

Po završetku izbora organizirat će se izložba svih pristiglih radova u prostoru TZ Grada Pule, a otkupljeni suveniri će se ponuditi zainteresiranim proizvođačima.

Prijedloge suvenira koji ne budu izabrani organizatori će vratiti autorima nakon izložbe.