arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA VIDEO UMJETNIKE

Deadline: 15. siječnja 2006.

Kontakt: [email protected]   

Magmart raspisuje natječaj za međunarodne video umjetnike koji će
sudjelovati na Međunarodnom video art festivalu u Napulju.

Iz bor teme je slobodan.

Umjetnici se na Međunarodni video art festival prijaviti mogu isključivo
preko web sitea, a svi će radovi, pristigli do roka, biti dostupni on line.

Na javnoj izložbi na VideoDromu predstavit će se prvi krug izabranih
radova, a 30 finalista sudjelovat će na izložbi u Casoria International Contemporary Art Museum, te postati dio njihova stalnog postava.

Video radovi moraju se u potpunosti realizirati digitalno, u mpeg, avi ili mov formatu, maksimalnog trajanja 15 minuta. Potrebno je priložiti specifikaciju o videu i umjetniku, te crtež prizora iz video rada. Službeni jezici natječaja su talijanski i engleski.