arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA FILMOVE

Deadline: 13. rujna 2006.

Kontakt: [email protected]

Međunarodni filmski festival La Boca Del Lobo raspisu-
je natječaj u sljedećim filmskim kategorijama:

- nacionalni kratki film
- najbolji španjolski scenarij
- međunarodni kratki film
- animacija
- mikro kratki film
- erotski film

Maksimalno trajanje filmova ograničeno je na 25 minuta (mikro kratki film maksimalno smije trajati 3 minute), a primaju se i analogni i digitalni formati.

Filmovi moraju biti snimljeni nakon 1. siječnja 2005. godine, a projicirat će se u VHS ili DVD obliku.

Svi nešpanjolski filmovi moraju imati španjolske titlove.

Prijava treba sadržavati ispunjenu prijavnicu (možete je downloadati ovdje), VHS ili DVD snimku s podacima o filmu te fotografiju iz filma (jpg format).

Svaka snimka može sadržavati samo jedan film ili video, a autor jasno mora naznačiti u kojoj se kategoriji natječe.

Prijave se šalju na adresu: IX Festival Internacional de cortometrajes La Boca del Lobo, Apartado de Correos 18198, 28080 Madrid, Espańa.