arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU

Deadline: 31. listopada 2004.

Kontakt: 091/571-2842

Književni klub Karlovac raspisuje natječaj za kratku priču.

Svaki autor smije prijaviti po jedan rad, s time da on ne smije biti
duži od pet kartica.

Priče moraju biti na hrvatskom jeziku i ne smiju biti objavljene.

Prva nagrada na natječaju pobjedniku donosi 2.000 kuna, druga
izosi 1.500, a treća 1.000 kuna. Nagrađeni radovi bit će i objavljeni.

Priču treba poslati u tri primjerka kuvertiranu pod šifrom, te zasebnu kuvertu s rješenjem šifre. Ta kuverta treba sadržavati ime i prezime autora, adresu, JMBG, broj žiro računa i telefonski kontakt.

Priču treba poslati na adresu: Književni krug Karlovac, za natječaj, Banjavčićeva 8, 47000 Karlovac.