arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA IZDAVANJE KNJIGA

Deadline: 28. veljače 2006.

Kontakt: 01/ 4866-408

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisuje
natječaj za potporu izdavanju knjiga u 2006. godini.

Potpora će se dodjeljivati za djela domaće književ-
nosti i publicistike, prijevode djela koja predstavljaju
opća kulturna dostignuća te sabrana, odabrana i
kritička izdanja - djela hrvatskih autora.

Potpora izdavanju knjiga dodjeljivat će se autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno povijesni ili osobito zahtjevni prevodilački rad.

Prijava za natječaj treba sadržavati prijavnicu koju se može downloadirati ovdje, podatke o knjizi - opis rukopisa (tematika i struktura djela), podatke o autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku, dokaz o pravu objavljivanja.

Pravo podnošenja prijave imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike.

Prijave se šački na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.