arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA IZLOŽBU

Deadline: 3. studenoga 2006.

Kontakt: 020/ 323-274

Drugi međunarodni festival jaslica i božićnih običaja
u Hrvatskoj, "Mirisi, zlato i tamjan", raspisuje natječaj
za sudjelovanje na izložbi.

Izložba, koja će se održati u povijesnoj jezgri Dubrov-
nika, tematizira Božić, jaslice i božićne običaje, kako
bi prikazala sve vidove stvaralaštva, bilo da su izraz
tradicionalnih obrazaca ili pak izraz suvremenog stva-
ralaštva i kreativnosti pojedinca u cilju poticanja krea-
tivnosti i očuvanja materijalne i nematerijalne tradicijske i kulturne baštine.

Nema ograničenja u smislu materijala, tehnika, dimenzija izrade, dobi izlagača (slikarstvo, kiparstvo, multimedija, grafika dizajn, konceptualna umjetnost, primijenjena umjetnost, fotografija, film, glazba, kulinarstvo, etnografija itd).

Prijaviti se mogu sljedeće kategorije izlagača:

1. djela/eksponati suvremenih autora
- akademski umjetnici i profesionalci, studenti navedenih djelatnosti/grana umjetnosti
- umjetnici amateri, pojedinačni izlagači bez obzira na zanimanje
- skupni izlagači: društva, udruge, institucije, vjerske zajednice i dr.
- djeca i mladi: pojedinačno, vrtići, škole, udruge i dr.

2. djela/eksponati kao izraz tradicije i običaja (jaslice, umjetnine, božićne čestitke, božićni ukrasi, stare recepture božićne kuhinje, filmovi o božićnim običajima)
- privatne/obiteljske zbirke
- muzeji, društva i druge institucije

Obrazac za sudjelovanje na izložbi treba poslati s fotografijama u boji i, ako je potrebno, dodatnim opisom, projektom/nacrtom i objašnjenjem djela (foto, video, novinski članci, nagrade, preporuke). Moguće je sudjelovati s više djela, ali je za svako djelo potrebno koristiti poseban obrazac.

Prijave se šalju na adresu: Udruga "mARTin Dubrovnik", za natječaj, Čubranovićeva 9, 20000 Dubrovnik.