arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA SPONZORSTVA

Deadline: 31. siječnja 2005.

Kontakt: 01/6450-000

INA d.d. raspisuje natječaj za sponzor-
stva u 2005. godini za razna područja,
pa i kulture.

S područja kulture realizirat će se
sponzorstva tradicionalnih događanja
i originalnih evenata.

Odabrat će se oni projekti koji pokažu visoki stupanj korisnosti za INU, za unapređenje imidža i poslovanja tvrtke, projekti koji otvore mogućnost za promicanje proizvoda i usluga INE, projekti koji utječu na pordručja od posebnog interesa za INU i širu društvenu zajednicu, projekti naglašene kvalitete i originalnosti/posebnosti, nacionalno/regionalno pokriveni projekti...

Na natječaju mogu sudjelovati građani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, i svaki sudionik može podnijeti više prijava.

Prijavljeni projekti trebaju započeti ili se djelomično odvijati tijekom 2005. godine.

Opisi projekata trebaju se predati u tipkanom obliku na A4 formatu, najviše deset stranica, te sadržavati područje sponzorstva, kratki opis institucije, udruge, društva, organizacije ili životopis pojedinca koji podnosi zahtjev, naziv i detaljan opis projekta koji se podnosi, ciljeve/faze/dinamiku odvijanja projekta, broj ljudi koji sudjeluju na projektu/broj ljudi koje projekt zahvaća, iscrpnu specifikaciju troškova (dosadašnjih i predviđenih, uz dodatak cjenika, ponuda i sličnih dokumenata), dosadašnji i planirani izvori financiranja (državni proračun, vlastita sredstva, donacije, sponzorstva, krediti i slično), dosadašnje reference u projektu i sličnim projektima, ostali partneri, sponzori, donatori projekta, traženi iznos sponzorstva, kontakti (naziv pravne osobe, ime i prezime pojedinca, adresa, telefonski brojevi), marketinške pogodnosti koje sponzor dobiva sponzoriranjem projekta.

(Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci u njima moraju biti istiniti i podložni su provjeri.

Sve prijave za sponzorstva primaju se isključivo poštom na adresu: INA d.d., Sektor korporativnih komunikacija, Av. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, s naznakom ''Poziv za sponzorstva''.