arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA MLADE PJESNIKE

Deadline: 30. lipnja 2006.

Kontakt: 091/8815-964

Kulturna udruga "Josip Kozarac" iz Đurđenovca raspi-
suje natječaj za sudjelovanje na susretu mladih pjesni-
ka Republike Hrvatske "Đurđenovac 2006".

Sudjelovati mogu autori mlađi od 20 godina.

Kandidati trebaju poslati do tri literarna ili prozna rada (dosad neobjavljivana) na adresu udruge: Kulturna udruga "Josip Kozarac", K. Zvonimira 10, 31511 Đurđenovac.