arhiva
naslovnica
kolumne
forum
kontakt


NATJEČAJ ZA FOTOGRAFIJE

Deadline: 1. listopada 2006.

Kontakt: [email protected]

Stranice www.didgiland.com raspisuju natječaj za najbolju foto-
grafiju didgeridooa.

Svaki autor može prijaviti najviše dvije fotografije po kategoriji, a
kategorije su sljedeće:
1. didgeridoo samostalno
2. didgeridoo i svirač/sviračica
3. didgeridoo nastup
4. slobodan prikaz didgeridooa

Fotografije s podacima (ime i prezime, adresa, broj mobitela ili telefona, te e-mail) autora šalju se na e-mail adresu, a jedan e-mail smije sadržavati samo po jednu fotografiju.

Naslov e-maila, kao i naslov fotografije mora glasiti "kategorija_ime i prezime autora_naziv fotografije", npr. "kategorija 2_ana anic_didgeridoo i ja".

Uz fotografiju je potrebno naznačiti godinu i mjesto nastajanja, te dati kratki komentar fotografije.

Fotografije moraju biti minimalne veličine 15x20 cm, minimalne rezolucije 200 dpi, u JPEG/RGB formatu.

www.didgiland.com zadržava pravo kasnijeg korištenja fotografija u propagandnim materijalima i aktivnostima bez ikakvog naknadnog odobrenja autora.

Nagrada za najbolju fotografiju u svakoj od kategorija je CD ili majica.

Nagrada za najbolju fotografiju natjecanja je didgeridoo.

Odabrane fotografije s natječaja bit će izložene na izložbi u sklopu Studentskog centra.