Tu ste: Home // Kupusište // Ispravak Mirne Žagar: HIPP se muči s likvidnošću!

Ispravak Mirne Žagar: HIPP se muči s likvidnošću!

Mirna_Zagar_The_Vancouver_SunNa tekst “Porezna oaza Gospe od plesa” autora Ivana Kralja, objavljen na Kupus.netu 4. srpnja 2015., zahtjevom za objavom ispravka informacija reagirala je ravnateljica Hrvatskog instituta za pokret i ples Mirna Žagar. Njeznino pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani, zbog niza netočnih i nepotpunih informacija objavljenih na Vašem portalu dana 4.7.2015. u tekstu “Porezna oaza gospe od plesa”, autora Ivana Kralja, a kojima se naša udruga stavlja u kontekst nezakonitih radnji, poreznih utaja i krivotvorenja podataka o poslovanju, a ravnateljica udruge prikazuje kao osoba upitnog moralnog, umjetničkog i ljudskog integriteta, zahtijevamo da, temeljem članka 40. Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/2004), objavite sljedeći ispravak:

I. Što je Hrvatski institut za pokret i ples, djelatnosti, članstvo, prihodi

Hrvatski institut za pokret i ples (dalje: HIPP) kao neprofitna udruga obavlja aktivnosti i djelatnosti u skladu sa svojim statutom i zakonskim propisima. Osnovna djelatnost je sve što je vezano za pokret i ples: edukacija građana s ciljem poticanja interesa za umjetnost plesa, te mogućnost trajnog životnog usavršavanja profesionalnih plesača, uključujući koreografsko-plesne radionice i druge radionice od interesa, rezidencije, prezentacije, festivalske aktivnosti, izdavaštvo i istraživanje. Kroz ovakve aktivnosti namjera je pozicionirati suvremeni ples unutar šire društvene zajednice na nacionalnoj razini, kao i jačati integraciju i prisutnost hrvatskog suvremenog plesa na međunarodnoj razini, tj. internacionalizirati hrvatsku plesnu scenu.

S tim u vezi, HIPP sve svoje djelatnosti organizira i usmjerava prema članovima, uz nastojanja da se taj broj kontinuirano povećava, te sukladno razvojnim planovima, ali i osnivačkim aktima, potiče razvoj profesionalnih umjetnika s kojima surađuje neovisno o njihovom članstvu u udruzi.

HIPP ne obavlja gospodarske aktivnosti, a samim tim nema prihode koji bi se u financijskim izvješćima  prikazivali na pozicijama: “PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA”, ili, kako se u Vašem tekstu navodi, “VLASTITE PRIHODE”. Svi prihodi koje HIPP ostvari svojim radom i aktivnostima te njihovo knjigovodstveno evidentiranje, uključujući financijska izvještavanja, u skladu su s važećim zakonima.

U skladu s aktualnim zakonskim promjenama, HIPP je u procesu usklađivanja svojih pravnih akata, a svoje financijsko poslovanje će i dalje voditi u skladu s važećim zakonima i drugim propisima (Zakon o udrugama, Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o PDV-u, s pratećim Pravilnicima, Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija).

U knjigovodstvenim evidencijama zavedeni su podaci o prihodima ostvarenim od članarina po vrstama članstva, od ulaznica za vlastite ili gostujuće predstave, do raznih edukativnih aktivnosti, a svi ti podaci se ne iskazuju i nisu PRIHOD OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA, već su iskazani na pozicijama – u skladu sa zakonom i računovodstvenim pravilima – kao prihodi od aktivnosti radi kojih je udruga i osnovana (pozicije 351, 352, 355 i 3633), a koje se obavljaju prvenstveno za članove i sve profesionalno zainteresirane osobe. Od 4.9.2014. sve uplate gotovog novca od članova po bilo kojoj osnovi se zaprimaju i trenutno šalju u Poreznu upravu putem fiskala, pa svi zainteresirani mogu i tamo provjeriti ove činjenice. Prihodi od članarina, kao rezultat sustavnog rada udruge, bilježe izuzetan rast, što je vidljivo iz izvješća, a naročito zahvaljujući EU projektu W-EST_WHERE koji je trajao od 2009. do 2011. godine.

Povećanje broja članova udruge jest jedan od prioritetnih zadataka  HIPP-a pa se na tome aktivno i ustrajno radi. Prilikom osnivanja, nadležnom uredu prijavljeno je 30 punopravnih članova – osnivača, a po završetku projekta W-EST_WHERE broj članova narastao je na više stotina. Evidencija o članstvu vodi se sukladno zakonu. Stoga je trud autora pri vlastitom izračunu članarine koju je uplatio svaki član udruge prošle godine (12.932,37 kn) sasvim promašio metu, naprosto zato jer se koristio lažnim oružjem koje ne može nauditi onome u što je ciljalo.

Stoga je potpuno promašen i besmislen, na proizvoljnim izmišljotinama utemeljen, sarkastičan komentar Vašeg autora u poglavlju teksta nazvanom “Zagrebački besplatni centar”.

II. Isplate plaća zaposlenicima, isplate naknada za putne troškove i naknade autorima i izvođačima

U 2012. godini jedna je osoba bila zaposlena u HIPP-u na puno radno vrijeme (programski koordinator, voditelj EU projekata) i još jedna osoba na pola radnog vremena (pola godine). Krajem 2012. godine osoba zaposlena na puno radno vrijeme koristi bolovanje zbog komplikacija u trudnoći. Nakon toga odlazi na porodiljni dopust (2013). Osoba koja je bila zaposlena na pola radnog vremena prekinula je radni odnos. Zbog toga u izvješćima postoje podaci o isplatama plaća u 2012., a u 2013. i dalje su samo iznosi za plaću za neiskorišteni godišnji odmor jedne osobe.

Netočna je, izmišljena i posve proizvoljna tvrdnja u Vašem tekstu da su zaposlenoj spremačici, ili uopće zaposlenima, isplaćivani putni troškovi umjesto plaća i to u iznosima višestruko većim od iznosa samih plaća. Zaposlenim osobama su isplaćivane samo plaće i prijevoz na rad, s izuzetkom 3 putna naloga za administratoricu projekta, vezana uz realizaciju potreba EU projekta i drugih programa. Ostali putni troškovi, prikazani u ovoj rubrici, odnose se na gotovinske isplate putem blagajne (što se posebno prikazuje za potrebe revizije EU projekta) za izvođače (domaće i strane), uključene u sve naše projekte: EU projekte, Tjedan suvremenog plesa, radionice i ostale programski utvrđene aktivnosti.

Svi rashodi/troškovi koji se spominju s pozicija 054 AOP – računi /konto 4211/, 068 i 069 AOP – računi /konta 4241 i 4242/, kao i nespomenuti 071 AOP – račun /konto 4244/, odnosno iznosi koji su u Vašem tekstu prikazani kao korištenje “porezne oaze” na način da se tvrdi da se odnose na primanja spremačice (ali ne kroz plaću već kroz putne troškove), i to:

godina     2012.                                                    2013.                                         2014.

iznos        185.070,00 kn                                    161.133,00 kn                           210.075,00 kn

iznos        411.797,00 kn                                    107.828,00 kn                           604.304,00 kn

iznos        599.731,00 kn                                    942.891,00 kn                           482.110,00 kn

odnose se na troškove sudionika programa: umjetnika, pedagoga, autora, izvođača, selektora (domaćih i stranih), o čemu postoji detaljna evidencija.

Upravo za potrebe nacionalne revizije EU projekta W-EST_WHERE, a i zahtjeva EU pravila, primjenjujemo zahtijevana pravila za takve projekte i na sve druge naše programe, koji nisu nužno povezani s EU (a što se tek sada uvodi u hrvatsku praksu), pri čemu posebno vodimo računa o:

·     rashodima za fizičke i posebno za pravne osobe

·     iznosima koji se odnose na  troškove putovanja i smještaja

·     troškovima naknada autorima,

i dodatno, posebno od toga iskazujemo:

·     isplate u gotovini putem blagajne

·     isplate kod obračuna autorskih ugovora

·     isplate za račune pravnih osoba (udruge, organizacije i dr. pravne osobe), uz zadovoljavanje nacionalnih propisa o takvim isplatama.

Naglašavamo da se iznosi koji su posebno predmet vaših komentara i na koje se želi skrenuti pozornost tvrdnjom da su to iznosi zapravo isplaćeni spremačici, a to su:

2012.                                         2013.                             2014.

185.070,00 kn                          161.133,00 kn               210.075,00 kn

odnose na isplatu putnih troškova izvođača koji su isplaćeni u gotovini putem blagajne, a radi potrebe posebnog praćenja ovih isplata (za potrebe revizije projekta, Porezne uprave i financijskog izvještavanja) isti se prikazuju na ovoj poziciji i odnose se isključivo na osobe koje nisu zaposlene u HIPP-u. Sukladno zakonskim odredbama, za svaki putni nalog se u roku od 24 sata predaje izvještaj Poreznoj upravi (sa svim podacima o osobi kojoj se isplaćuju naknade), što znači da su sve ove isplate evidentirane u nadležnim institucijama.

Radi boljeg razumijevanja činjenica o broju osoba na koje se odnose ove isplate, broju putnih naloga, broju autorskih ugovora i broju izvođača (jer se u Vašem tekstu ovi iznosi komentiraju senzacionalistički i prikazuju kao isplate jednoj osobi ili neznanom broju drugih), u nastavku po godinama dajemo pregled broja putnih naloga, broja izvođača, broja autorskih ugovora i broja autora, kako slijedi:

– 2012. g. – 122 putna naloga za 110 izvođača / 210 autorskih ugovora za 67  autora

– 2013. g. – 172 putna naloga za 153 izvođača / 336 autorskih ugovora za 116 autora

– 2014. g. – 71 putni nalog za 50 izvođača / 326 autorskih ugovora za 79 autora

– od 1.1. – 30.6. 2015. g. – 21 putni nalog za 18 izvođača / 165 autorskih ugovora za 60 autora

Dakle, iz ovih podataka posve je jasno da je Vaša konstrukcija o “poreznoj oazi” unutar odlomka Vašeg teksta nazvanog “Čistačica na službenom putu” (koju smo shvatili i kao vrlo opasnu insinuaciju da time “peremo” novac ili oštećujemo državu za pripadajući porez, opasnu za nas ako bi bila istinita, ali i za Vas ako se pokaže lažnom) besmislena, nestručna, ničim utemeljena, neistinita, evidentno zlonamjerna i za našu udrugu krajnje uvredljiva.

Ako se već komentiraju podaci iz financijskih izvješća, autor teksta trebao bi imati elementarno stručno znanje, a ne ih laički pojednostavljeno iščitavati i prikazivati, a svakako ne na način kako je to učinio. Na ovom mjestu ističemo da je HIPP uspješno prošao nekoliko nacionalnih i stranih revizija, a projekt W-EST_WHERE prošao je i tzv. “super reviziju” u trajanju od dvije godine (2013. do 2015.). Revizijsko mišljenje je bilo pozitivno, a tijekom procesa smo pohvaljeni zbog načina vođenja administracije i financija.

III. Prihodi od proračuna, godišnji rezultati poslovanja, vlastiti izvori

Prihodi udruge se knjigovodstveno vode i prate prema zakonskim propisima i računovodstvenim pravilima važećim za udruge, pa su za te potrebe ustrojene dodatne analitičke evidencije (kako to naši projekti zahtijevaju). Ako i kada je to potrebno, prihodi i rashodi se vremenski razgraničavaju i analitički prate dok se u financijskim izvješćima podaci sumiraju i prikazuju na način predviđen izvještajnim obrascima. U svakom slučaju, vodimo sve potrebne pojedinačne evidencije o prihodima iz proračuna, posebno za Grad Zagreb, posebno za Ministarstvo kulture i posebno za sve ostale izvore pojedinačno, kako je i propisano zakonom. U vašem tekstu tvrdite da nisu prikazani svi prihodi iz proračuna i da su prikazani kao prihodi inozemnih pravnih osoba, što je potpuno netočno. Konkretno za 2014. godinu, proračunski prihodi su bili niži nego ranijih godina, kako se može iščitati iz izvještaja, a prikazani su u propisanim rubrikama. Prihodi iz inozemstva iznose kako je  prikazano u izvješćima.

Za poslovne godine 2012., 2013. i 2014. HIPP je ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosima:

2012.      33.000,00 kn (a ne 683.000,00 kn kako se navodi u tekstu)

2013.      35.000,00 kn (a ne 723.000,00 kn kako se navodi u tekstu)

2014.      4.000,00 kn (a ne 727.000,00 kn kako se navodi u tekstu).

HIPP ne samo što ne ostvaruje financijske rezultate koji se navode u Vašem tekstu, već se i te kako bori za prihode i za financiranje svih svojih planiranih projekata, a muči se s likvidnošću kao i velika većina hrvatskih pravnih osoba.

Autor na tom mjestu potpuno pogrešno i nestručno iščitava, a shodno tome i komentira  podatke, a ono što mu je evidentno nepoznato jest da se knjigovodstveno prenose viškovi / manjkovi iz ranijih godina (primjerice iz 2011. iznos od 654.598,00 kn), koji nisu istih kategorija. Jedno su rezultati razdoblja, a posve drugo su tzv. IZVORI.

Kao primjer nekompetencije autora u tumačenju financijskih izvješća, neka posluži sljedeći primjer.

U izvještaju postoje rubrike: * višak prihoda / manjak prihoda  – 134 / 135 AOP

* višak prihoda preneseni / manjak prihoda preneseni – 136 / 137 AOP

* višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju / manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju – 138 / 139 AOP

Autor teksta je, međutim, neznalački pomiješao te podatke i kao zdravo za gotovo uzeo da je rezultat poslovne godine zadnja rubrika (138 AOP). Na ovom mjestu autora moramo podučiti da je rezultat poslovne godine iskazan na 134 AOP (jer je podatak na 138 AOP zapravo bilančna pozicija). Ovo je samo jedan primjer (a u tekstu ih ima još) koji govori koliko je nestručan komentar prikazanih financijskih izvještaja u Vašem tekstu.

Pretpostavljajući da je autor teksta bio dobronamjeran pri interpretaciji činjenica (pri čemu bi činjenice doista morale biti činjenice, a ne pretpostavke ili neutemeljene konstrukcije) i mi ćemo biti dobronamjerni prema autoru pa mu preporučiti, ukoliko se i sljedeći put odvaži na komentiranje financijsko-knjigovodstvenih podataka, konzultiranje stručnjaka za područje koje komentira ili čak i relevantne stručne literature, koja laicima na dostupan i njima razumljiv način objašnjava knjigovodstvene pojmove, knjiženja i tehnologiju.

IV. Netočnosti i zlonamjerne konstrukcije u tekstu

Sukladno svemu gore navedenom, moramo demantirati i druge netočnosti i proizvoljnosti u Vašem tekstu:

* potpuno je proizvoljna i neistinita tvrdnja da “Tjedan suvremenog plesa nikad nije prodao jednu jedinu ulaznicu svojim posjetiteljima”

* potpuno je proizvoljna i neistinita tvrdnja da se u Zagrebačkom plesnom centru mogu razgledati i kupiti rukotvorine “udruge ravnateljičine sestre”, naprosto zbog toga što ravnateljičina sestra nema nikakvu udrugu

* jedna omaškom ispuštena riječ u intervjuu ravnateljice Žagar, na kojeg se referira autor teksta, o “nekoliko tisuća kuna” troška popravka instalacija u Zagrebačkom plesnom centru, ispravljena je na portalu na kojem je intervju objavljen u pravilnih “nekoliko desetaka tisuća kuna”

Temeljem članka 41., stavak 1 Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/2004), zahtijevam objavu ispravka bez promjena, na istom mjestu i na isti način na koji je bio objavljen tekst “Porezna oaza gospe od plesa” na koji se ispravak odnosi.

U Zagrebu, 13. srpnja 2015.

S poštovanjem,

ravnateljica Mirna ŽagarKomentiraj

*


Copyright © 2012 Kupus.net. All rights reserved.
Designed by Theme Junkie. Powered by WordPress.